Jeśli zamierzasz wziąć swoją pierwszą pożyczkę pozabankową to warto zapoznać się z pojęciami, które pomogą ci lepiej zrozumieć terminy, skróty, zwroty i wyrażenia które mogą pojawić się w ofertach i regulaminach chwilówek. Jeżeli nie znajdziesz wśród nich szukanego hasła, napisz do nas a postaramy się udzielić Ci pomocy.

Chwilówka
Krótkoterminowa pożyczka, udzielana bez weryfikacji w BIK, przy minimum formalności, zazwyczaj trwa do 30 dni.

Debet
Ujemne saldo na rachunku bankowym, od debetu mogą być naliczane odsetki.

Decyzja kredytowa
Informacja czy otrzymaliśmy pożyczkę czy decyzja jest negatywna.

Doradca finansowy
Osoba, która pomaga nam w zaciągnięciu kredytu. Trzeba rozważnie dobierać doradców, ponieważ otrzymują oni prowizję od naszych pożyczek i często mogą nas namawiać na wyższą kwotę niż potrzebujemy.

ERIF
Biuro informacji o niewywiązujących się z zobowiązań osobach i firmach, należące do grupy kapitałowej KRUK.

Expander
Pośrednik finansowy świadczący usługi w doradztwie przy kredytach gotówkowych, kredytach hipotecznych i kredytach samochodowych.

Firma pożyczkowa
Instytucja finansowa udzielająca pożyczek z własnych pieniędzy, będąca instytucją pozabankową.

Formularz informacyjny
Dokument, który firma pożyczkowa powinna, udostępnić klientowi przed udzieleniem pożyczki, zawiera podstawowe informację o pożyczce.

Gwarancja bankowa
Bank gwarantuje, że jeśli nie spłacimy wobec kogoś naszego zobowiązania to bank to zrobi, oczywiście za taką gwarancje musimy zapłacić, a dodatkowo bank musi nas ocenić jako wiarygodne osoby.

Hipoteka
Wpis banku w księdze wieczystej naszej nieruchomości. W przypadku braku spłaty kredytu, bank przejmuje naszą nieruchomość.

Karencja
Okres w czasie którego nie musimy spłacać kredytu lub odsetek.

Karta kredytowa
Karta którą możemy płacić w sklepach, internecie, a także wyciągać pieniądze z bankomatu. Robimy to na kredyt w ramach udzielonego nam limitu, zazwyczaj istnieje okres bez odsetkowy, który trwa od 50 do 60 dni. Po tym czasie zaczynają być naliczane odsetki.

KNF
Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje kontrole nad instytucjami finansowymi takimi jak banki, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjny. Na razie firmy pożyczkowe nie są pod jej kontrolą, trwając prace nad ustawą zmieniającą te regulacje.

Konsolidacja
Złączenie wielu pożyczek w jedną, dzięki niej uzyskamy jedną niższą ratę, ponieważ zwykle możemy otrzymać niższe oprocentowanie. Konsolidować możemy również niespłacone karty kredytowe.

Koszt pożyczki
Koszty, którymi obciążona jest nasza pożyczka, zaliczają się do nich odsetki, prowizja, opłata administracyjna, opłata za dostarczenie pieniędzy, ubezpieczenie.

KRD
Krajowy Rejestr Długów instytucja współpracująca z firmami, rejestrująca długi wobec tych firm, służy do weryfikacji klientów czy są wiarygodni czy nie.

Kredyt
Możliwość pożyczenia środków pieniężnych, kredytów mogą udzielać tylko banki i SKOKi.

Kredyt hipoteczny
Kredyt zabezpieczony nieruchomością ( mieszkaniem, domem lub działką).

Kredyt konsumencki
Kredyt, którego dotyczy ustawa o kredycie konsumenckim. Udzielany osobie fizycznej do kwoty 255 550 złotych. W tym kredycie szczególnie chronione są prawa pożyczkobiorcy.

Kredyt odnawialny
Kredyt w koncie inaczej zwany debetem, możliwość wyciągnięcia z rachunku większej ilości pieniędzy niż posiadamy.

Księga wieczysta
Rejestr w którym widnieje stan prawny domu, mieszkania, działki. Widnieją w nim dane nieruchomości, adres, kto jest właścicielem.

Leasing
W zasadzie jest pożyczeniem przez instytucje nam maszyny, bądź samochodu. Właścicielem jest firma leasingowa, my spłacamy tylko raty, a na koniec przedmiot możemy dany pojazd lub maszynę wykupić lub oddać leasingodawcy.

LIBOR
London Interbank Offered Rate stopa procentowa na podstawie której udzielane są kredyty we frankach szwajcarskich.

Lista ostrzeżeń publicznych
Publikowana przez KNF lista podmiotów nieposiadających licencji na oferowanie usług i produktów finansowych w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem.

LTV
Loan to value – współczynnik oceniający nasz wkład własny w kredytowaną nieruchomość. Współczynnik LTV = 80% oznacza, że z własnych środków finansujemy tylko 20% nieruchomości, reszta jest kredytowana w banku.

Marża
Część oprocentowania zmiennego jaka stanowi zarobek banku, pozostała część to koszt jaki bank ponosi za pożyczenie nam pieniędzy.

Mikropożyczka
Pożyczka w małej wysokości, zwyczajowo od 3000 do 5000 złotych, udzielana na krótki okres, zwykle nie dłuższy niż 60 dni.

Monit
Wezwanie do spłaty pożyczki lub raty kredytu, wysyłany w formie listu lub SMS. Zazwyczaj wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Należności
Pieniądze które jesteśmy winni firmie udzielającej nam pożyczki.

Odsetki
Wyrażone kwotowo oprocentowanie pożyczki.

Odsetki ustawowe
Maksymalne odsetki jakie w skali roku mogą być naliczane przez instytucje finansowe i inne podmioty jest ona równa 4 – krotności stop lombardowej publikowanej przez NBP w styczniu 2014 równa jest ona 16%.

Opineo.pl
Portal, na którym znajdziemy opinie na temat firm pożyczkowych udzielających chwilówki, a także możemy na temat takiej firmy wyrazić swoje zdanie.

Opłata administracyjna
Opłata naliczana przez firmy pożyczkowe, w teorii oznacza koszt obsługi pożyczki, w praktyce jest dużo wyższa i stanowi dochód firmy pożyczkowej.

Oprocentowanie
Kwota, którą powiększona jest nasza pożyczka, którą musimy spłacić liczone jest w skali roku.

Parabank
Instytucja finansowa, która nie jest bankiem, ani SKOKiem (Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo Kredytową), a pozyskuje środki od klientów, aby je dalej pożyczać.

Poręczyciel
Osoba, która poręcza nasz dług, a w przypadku jego nie spłacenia, będzie obowiązana spłacić go za nas.

Pożyczka
Kwota pieniężna udzielona nam przez instytucję finansową.

Pożyczkobiorca
Osoba biorąca pożyczkę.

Promesa
Obietnica banku lub instytucji finansowej pożyczenia nam pieniędzy pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Prowizja
Opłata naliczana za udzielenie pożyczki, powiększa kwotę pożyczki, którą później musimy spłacić. Pamiętajmy, aby prowizji nie płacić przed udzieleniem pożyczki, takie praktyki stosują tylko nieuczciwe firmy.

Przedłużenie
Przełożenie spłaty pożyczki o kolejny okres.

Ranking pożyczek
Zestawienie najlepszych pożyczek pozabankowych znajdujących się aktualnie na rynku. W takim zestawieniu brane są pod uwagę głównie takie czynniki jak okres spłaty pożyczki, wysokość opłat i prowizji, wiarygodność firmy, obsługa klienta i przejrzystość oferty.

Rata
Składa się z kapitału (części kredytu) oraz odsetek, jest to kwota, którą musimy co miesiąc spłacać na poczet zaciągniętego kredytu.

Rata malejąca
Spłacamy w każdej racie tyle samo kapitału i coraz mniej odsetek, pierwsza rata jest najwyższa i z każdą kolejną maleje.

Rejestracja
Założenie swojego profilu, konta na stronie internetowej firmy udzielającej pożyczek. Przy rejestracji należy uzupełnić podstawowe dane i najczęściej dokonać przelewu weryfikującego ze swojego rachunku w wysokości 1 grosza.

Restrukturyzacja
Program mający na celu spłacenie przez nas długu, w trudnych sytuacjach możemy próbować rozłożyć naszą pożyczkę na raty.

RPP
Rada Polityki Pieniężnej ustala stopy procentowe, które są podstawą ustalania oprocentowania pożyczek.

RRSO
Roczna rzeczywista stopa procentowa.

Rzetelna firma
Instytucja weryfikująca wiarygodność i uczciwość firmy, również firmy pożyczkowe korzystają z ich certyfikatów.

Scoring
Punktacja, którą nadaje się klientom, za poszczególne elementy, takiej jak wiek, stan cywilny, ilość dzieci, rodzaj zatrudnienia, w celu weryfikacji jego zdolności kredytowej.

Social lending
Pożyczki społecznościowe portale, które łączą osoby chcące zainwestować pieniądze w pożyczkę z osobami, które potrzebują pożyczyć. Dają możliwość zarobienie inwestorom, jak i pożyczenia pieniędzy na warunkach ustalonych przez siebie.

Spirala zadłużenia
Zaciąganie kolejnych pożyczek, aby móc spłacić pierwszą.

Spłata minimalna
W przypadku karty kredytowej, minimalna kwota jaką powinniśmy spłacić, abyśmy mogli dalej korzystać z karty kredytowej.

Termin spłaty
Dzień w którym musimy spłacić pożyczkę lub chwilówkę.

Transza Kredytu
Część wypłacanego przez bank kredytu, głównie kredyty przeznaczone na budowę domu wypłacane są w transzach po każdym skończonym etapie budowy.

Ubezpieczenie
W razie zajścia wskazanego zdarzenia, zazwyczaj śmierci czy utraty pracy, całość lub część naszego kredytu jest spłacana, kredyty najczęściej ubezpieczane są w TU Europa, Concordia, Compensa, Amplico czy Hestia.

Ubezpieczenie pomostowe
Stosowane przy kredytach hipotecznych, ubezpieczenie po wypłacie kredytu, a przed wpisem banku do księgi wieczystej naszej nieruchomości.

Umorzenie
Skasowanie przez firmę pożyczkową części zaległości wobec niej, w trudnej sytuacji można wnioskować o umorzenie części odsetek.

Umowa pożyczki
Dokument, który reguluje nasze prawa i obowiązki związane z pożyczką.

UOKiK
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zajmuje się również firmami pożyczkowymi.

Weksel
Papier wartościowy, który zobowiązuje wystawiającego do spłaty zobowiązania na nim wpisanego.

WIBOR
Warsaw Interbank Offered Rate stopa procentowa na podstawie której oprocentowane są kredyt hipoteczne w złotówkach.

Wierzytelności
Środki, które pożyczyła firma pożyczkowa swoim klientom.

Windykacja
Proces ściągania pieniędzy, które jesteśmy winni.

Zabezpieczenie
Zabezpieczenie, które ma gwarantować spłatę pożyczki, może być nim zastaw, poręczenie lub weksel.

Zaświadczenie
Zaświadczenie o zarobkach wystawiane przez naszego pracodawcę.

ZFP
Związek Firm Pożyczkowych to instytucja reprezentująca firmy pożyczkowe, prezesem jest Jarosław Ryba, założycielem i głównym członkiem jest Vivus, należą do niej również: Net Credit, In Credit, Kredito24, Pandamoney, SMS365, Lendon, VIA SMS, Pożyczkomat, Mini Credit, SmsBanQ.